Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (povinné ručení) je povinné ze zákona. v případě, že neplatíte vystavujete se hrozbě sankcí. Dnes je však pojištění odpovědnosti vcelku levnou záležitostí, pokud si ho sjednáte u nás a přes internet.

Nezaplatili jste pojištění odpovědnosti? Placení se nevyhnete.

Pokud vám přišla výzva k zaplacení pokuty za to, že nemáte povinné ručení, reagujte na ni. Otálení vás přijde draho. Každý, kdo nemá pro své vozidlo uzavřeno pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí podle zákona zaplatit sankční příspěvek do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Ten se pohybuje mezi 20 až 300 Kč (podle druhu vozidla) za každý nepojištěný den.

Neplatiče si Česká kancelář pojistitelů (ČKP) zjistí poměrně snadno – porovnáním údajů z registru vozidel s databází pojišťoven. Od začátku roku 2009, kdy vstoupila v platnost nová legislativa, stihla ČKP obeslat 267 tisíc osob, od nichž bylo do poloviny září 2010 vyinkasováno přes 212 milionů korun.

Ze statistik ČKP za rok 2009 vyplývá, že počet nepojištěných vozidel klesl o 200 tisíc, což představuje meziroční pokles o 24 %. Ovšem s vybíráním sankčního příspěvku od majitelů nepojištěných vozidel bude ČKP i nadále pokračovat.

Na výzvu ČKP reagujte

ČKP vytáhla do boje s neplatiči pojištění odpovědnosti výzvou k úhradě sankčního příspěvku a současně řidiče také vyzývá, aby buď uzavřeli povinné ručení anebo nechali auto vyřadit z registru vozidel. Pokud jste takovou výzvu dostali, nejpozději do 30 dnů příspěvek buď zaplaťte anebo doložte, že jej platit nemusíte.

Může se jednat např. o situaci, kdy je vozidlo z registru vyřazeno, ale ČKP nemá tuto informaci k dispozici. Pokud i v takovém případě nebudete na výzvu reagovat, upomene Vás ČKP ještě jednou a pak předá věc inkasní společnosti. Exekutor pak bude požadovat kromě příspěvku i náklady na jeho vymáhání a vy tak můžete přijít o tisíce korun. Zákon o povinném ručení a jeho důsledné uplatňování ze strany ČKP rozhodně nese své plody.

Garanční fond slouží k úhradě plnění poškozenému v případě, kdy škodu způsobí řidič, který nemá sjednáno povinné ručení. I přes přísnější podmínky zůstává v ČR evidováno zhruba 600 tisíc nepojištěných vozidel.

Platit musíte, i když nejezdíte

Přestože auto nepoužíváte, i kdyby Vám leželo rozebrané na zahradě, vztahuje se i na Vás povinnost hradit povinné ručení. Placení se vyhnete pouze v případě, že vozidlo odhlásíte z registru vozidel a odevzdáte tabulky registrační značky. Této možnosti využívá každoročně stále více řidičů. Evidenci vozidel vedou obecní úřady s rozšířenou působností

Pokud auto používáte jen po určitou část roku a za ostatní měsíce nechcete pojištění odpovědnost z provozu vozidla platit, můžete nechat svůj vůz vyřadit z registru vozidel dočasně. Co pro to musíte udělat? Za prvé odstranit vozidlo z veřejně přístupné komunikace (nesmí být parkováno ani před domem na ulici), za druhé odevzdat orgánu evidence vozidel tabulky registrační značky (SPZ) a osvědčení o registraci vozidla. Do technického průkazu bude proveden záznam o dočasném vyloučení vozidla z provozu. Správní poplatek za tento úkon je 100 Kč.

Režim dočasného vyřazení vozidla můžete ukončit, kdykoliv budete chtít auto znovu začít používat. Orgánu evidence vozidel předložíte doklady potvrzující splnění podmínek pro provoz, doklad o technické prohlídce a bude vám vrácena Vaše SPZ-ka. V tom okamžiku musíte zaplatit povinné ručení.

Za provozování vozidla, které nemá sjednáno povinné ručení, na veřejně přístupné pozemní komunikaci hrozí pokuta do výše 3 000 Kč na místě a další sankce ve správním řízení. Ty mohou dosáhnout částky až 40 000 Kč.

Pro použití naší kalkulačky opiště antispamový kód:


Výpočty a bádání s čísly vám umožní kalkulačka online

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI