Výtluky ve vozovce, pojištění odpovědnosti a povinné ručení.

Možnosti náhrady po škodě při vjetí do výtluku na silnici jsou tři. Buď máte uzavřeno havarijní pojištění a škoda bude uhrazena z vaší pojistky, nebo se o odpovědnosti a náhradu škody přihlásíte u správce vozovky anebo vše zaplatíte z vlastní kapsy.

Vaše povinné ručení se na tyto škody rozhodně nevztahuje!

České silnice jsou obecně ve velmi špatném stavu, některé dokonce připomínají spíše překážkovou dráhu, než vozovku. Výtluky na silnicích trápí všechny řidiče, ale nejvíce asi ty, kteří díky nim na vozidle utrpěli nějakou škodu. Nejčastější škody na vozidle po vjetí do výtluku na vozovce jsou prasklé pneumatiky, rozbité disky nebo tlumiče a výjimkou není ani poškozený podvozek vozidla. Každému motoristovi je jasné, že rozsah a výše škody bude záviset na tom, jaký typ auta máte, jaká je jeho světlá výška, jak velký je výtluk na vozovce a jakou rychlostí do něj vjedete. Co už ale tolik jasné motoristům není, je to, kdo zaplatí škody na vozidle, které vzniknou vjetím do výtluku.

Nejelegantnější řešení škody na vozidle vzniklé po vjetí do výtluku na vozovce je beze sporu vaše havarijní pojištění. Pokud jej tedy máte uzavřeno. Je to nejjednodušší varianta náhrady vzniklé škody, vyjma případu, kdy si opravu vozidla raději zaplatíte ze svého.

Pokud je vozidlo v nepojízdném stavu, zkontaktujte ihned pojišťovnu, u které jste si havarijní pojištění sjednali. Ta se o vše postará. Zajistí přistavení smluvní asistenční služby, která na místě nehodu nejdříve zdokumentuje a pak vaše vozidlo odtáhne do servisu, případně jej zprovozní.

Pokud je vozidlo pojízdné, postačí, když se s pojišťovnou spojíte následně. Takovéto škodní události se řeší individuálně a důležité je, abyste se s pojišťovnou zkontaktovali ještě před tím, než bude vozidlo opraveno. Pojišťovna totiž určí likvidátora pojistné události, který si poškození vozidla musí prohlédnout. Likvidátor se buď dostaví do autoservisu, nebo přijede za vámi anebo se domluvíte, že mu vozidlo přivezete. Záleží na situaci. Každopádně je třeba, abyste celou událost ihned na místě nehody řádně zdokumentovali. Výtluk tedy natočte na video nebo jej alespoň vyfoťte. Tuto dokumentaci pak přiložíte k hlášení škodní události. Dobré je také vzít si kontakt na případné svědky nehody.

Pokud havarijní pojištění sjednáno nemáte, můžete náhradu vzniklé škody uplatnit u správce vozovky. Ten bude mít nejspíš pro tyto případy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu. Nejdůležitější opět bude celou událost řádně zdokumentovat a zajistit si případné svědky. Pokud chcete uspět, je také důležité, abyste hned v začátku odmítli případná tvrzení správce vozovky, že je zavinění na vaší straně, např. že jste nepřizpůsobili rychlost a způsob jízdy stavu vozovky.

Pokud správce vozovky odpovědnost za škodu na vašem vozidle odmítne, můžete po něm náhradu vymáhat soudní cestou.

Výpočty a bádání s čísly vám umožní kalkulačka online

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI